Psalmii, Capitolul 23


  • O cântare a lui David.

    1  

  • 2  

  • 3  

  • 4  

  • 5  

  • 6