Ezechiel, Capitolul 15


  • Locuitorii Israelului asemănaţi cu lemnul de viţă.

    1  

  • 2  

  • 3  

  • 4  

  • 5  

  • 6  

  • 7  

  • 8