1 Cronici, Capitolul 1


 • Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe.

  1  

 • 2  

 • 3  

 • Fiii lui Noe. - Urmaşii lui Iafet şi Ham.

  4  

 • 5  

 • 6  

 • 7  

 • 8  

 • 9  

 • 10  

 • 11  

 • 12  

 • 13  

 • 14  

 • 15  

 • 16  

 • Fiii lui Sem.

  17  

 • 18  

 • 19  

 • 20  

 • 21  

 • 22  

 • 23  

 • Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam.

  24  

 • 25  

 • 26  

 • 27  

 • Fiii lui Avraam.

  28  

 • 29  

 • 30  

 • 31  

 • 32  

 • 33  

 • Fiii lui Isaac şi Esau.

  34  

 • 35  

 • 36  

 • 37  

 • 38  

 • 39  

 • 40  

 • 41  

 • 42  

 • Împăraţii Edomului.

  43  

 • 44  

 • 45  

 • 46  

 • 47  

 • 48  

 • 49  

 • 50  

 • 51  

 • Căpeteniile Edomului.

  52  

 • 53  

 • 54