28 Dec 2017
Întâlniri care te sfinţesc
„Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.” Iov 22:21 Prietenii sunt ca liftul. Ori te ridică, ori te coboară! Săptămâna aceasta am fost invitat la un prieten și când m-am întors acasă, m-am simțit mai sfânt (mai doritor de Dumnezeu, de Scriptură, de rugăciune)! Cum așa? Uite-așa! Nici bine nu m-am descălțat și fratele-gazdă a început să-mi spună cu un mare entuziasm și patos: „Frate, eu nu mai vreau s-o scald cu viața spirituală! NU mai vreau să fiu și cu lumea și cu Dumnezeu! Nu sunt mulțumit de nivelul meu spiritual! Vreau mai mult! Vreau să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu! Vreau să-mi arate ce să fac! Vreau să-I aud vocea așa cum i-o auzea Moise! Vreau să mă rog mai mult, să cunosc mai bine Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu!”… și așa a început părtășia noastră frumoasă din seara respectivă. O legătură frățească încântătoare! Cea mai mare dorință a conducătorului poporului Israel, Moise, era: „Doamne, arată-mi slava Ta!” Exod 33:18 Cea mai mare dorință a apostolului Pavel era: „să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” Filipeni 3:10 Domnul Isus, în cadrul rugăciunii din Grădina Ghețimani, înainte să-și dea viața pentru noi, a rostit următoarele cuvinte „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) Tu ce vizite faci? Cu cine te întâlnești? Urmărești sfințirea? Da ce-i așa important? Origen spunea că „Sfințenia este mama tuturor virtuților.” Din poruncile lui Dumnezeu, amintim: „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (Levitic 11:44) „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14) „După cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15 Am avut și eu vizitatori, care au influențat negativ atmosfera casei noastre. După ce au plecat de la noi ne-am simțit foarte rău. Richard Wurmbrand spunea: „Nu uita: prietenia cu oamenii păcătoși e un mare pericol pentru tine”. În mediul politic se folosește expresia „întâlnire la nivel înalt”. Tradusă în limbaj spiritual, aceasta expresie înseamnă: întâlnirea ta zilnică cu Domnul Isus și apoi întâlnirea cu oameni care-L au pe Domnul Isus ca Prioritate a vieții lor. Adică oameni care luptă alături de Dumnezeu pentru lărgirea Împărăției Sale! Oameni care călătoresc contra curentului! Oameni care în orice problemă îl consultă pe Dumnezeu și nu fac nimic fără să primească „Accept” de la Dumnezeu. Oameni care mai mult decât orice, își doresc ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața lor! Există cel puțin 3 întâlniri care te sfințesc: 1) întâlnirea personală cu Dumnezeu „Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” Exod 3:5 „Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Iosua 5:15; 2) întâlnirea cu persoane sfinte „Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.” Ps. 119:63 și 3) întâlnirile Bisericii „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” Fapte 2:42 Tot Richard Wurmbrand a spus și următoarele: „Singurul mijloc de sfințire este să-ți faci timp să cugeți la Cuvântul lui Dumnezeu.” „Credința adevărată aduce Mântuirea, iar Sfințirea este un rod al Mântuirii. Orice creștin adevărat este un sfânt și urmărește necurmat sfințirea, adică se desăvârșește în sfințenie, căci sfințirea nu este o lucrare terminată atât timp cât trăim în trupul de carne.” (Nicolae Moldoveanu) Prezbiter Laurențiu Leonaș, Biserica Creștină Baptistă „Vestea Bună” Gherla
«Inapoi la Stiri
acasa